مرغ کشتار روز

  • 0 out of 5

    مرغ کامل

    • معرفی محصول: این محصول از مرغ کامل تهیه می گردد که وزن آن بین 800 گرم تا 2 کیلوگرم می باشد.
    • وزن محصول: بدون محدودیت
    • شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 6 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد