اکبر جوجه

  • 0 out of 5

    اکبر جوجه

    • معرفی محصول: این محصول از یک جوجه مرغ کامل تهیه می گردد.
    • وزن محصول: بدون محدودیت
    • شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 6 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد